20/05/2022 |  Gepetolandia Contacte | Catàleg | Novetats  |  Ofertes | Notìcies
Cerca: English Espa catala
  Inici » Catàleg » Política de Privacitat El meu compte  |  Veure la Cistella  |  Realitza la Comanda   
Taller
 (25)
Records

Política de Privacitat

Per la simple visita a la web, les persones que accedeixin a la mateixa no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la.
Quan hagi de subministrar, el lloc web informa sobre el caràcter voluntari o obligatori del lliurament de dades. Per gaudir de determinats serveis, el Client ha de registrar-se. No obstant això, l ´ordinador on està allotjada la web utilitza cookies per millorar el servei prestat per Gepetolandia. Aquestes galetes s ´instal·len automàticament a l ´ordinador emprat pels clients, però no emmagatzemen cap tipus d ´informació personal relativa a aquests. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.
' COOKIES '

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en transposició de la normativa europea Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d ´octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d ´aquestes dades, i Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, l ´informem que les dades personals que ens faciliti en l ´emplenament de qualsevol formulari existent en tienda@gepetolandia.com, el contacte, o la remissió d ´un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies formaran part dels fitxers titularitat de Gepetolandia:

Seran tractats amb la màxima confidencialitat per a la seva gestió administrativa, per donar resposta als mateixos, així com, per a la gestió comercial que ens vinculi, la seva anàlisi comercial i / o l ´enviament d ´ofertes i descomptes que realitzi Gepetolandia, en el cas que així ho manifesti expressament com a Client, si no ens manifesta la seva oposició expressa amb posterioritat.

Implica l ´acceptació d ´aquesta Política de Privacitat, així com l ´autorització a Gepetolandia perquè tracti les dades personals que ens faciliti.

Seran tractats adoptant els nivells de seguretat adequats d ´acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l ´estat de la tecnologia, en compliment de la seva obligació de secret, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.
Gepetolandia presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. El Client que faciliti informació de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades. Si vostè facilita dades personals d ´un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems exposats en aquests Termes i Condicions. Respecte aquella informació que sigui remesa per majors de 18 anys, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat. El client autoritza expressament a Gepetolandia perquè les dades d ´aquest registre i quants s ´obtinguin per al desenvolupament de les relacions contractuals entre les dues parts puguin ser facilitades a les empreses del grup perquè aquestes empreses puguin efectuar estudis de mercat i oferir-li al client productes i serveis que puguin resultar del seu interès.

CANCEL·LACIÓ DE LA INFORMACIÓ

La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per Gepetolandia ni cap tercer. Sense detriment del que aquí s ´ha exposat, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de Gepetolandia per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals i obligacions fiscals i tributàries. Correspon als Clients l ´actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d ´accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals. Per exercir aquesta facultat el Client haurà de remetre un correu electrònic a tienda@gepetolandia.com sol·licitant "DONAR-SE DE BAIXA" o dirigir-se per escrit a Gepetolandia; C/Gasometre 31- Tarragona (43001) TARRAGONA.

Continua
Cistella més
Cistella Buida
Ajuda
 Novetats
 Ofertes
 Notìcies
 Cerca
 Sitemap
 Comentaris
Gepetolandia

El Taller de Gepeto
   |  10045   |  dimecres 06 abril, 2022  |  1   |  
Copyright © 2022 Gepetolandia
Producido por Granmikixstudios